O ENTERPRISE HOUSE

komunikacja, zespół, współpraca, konsulting zarządzania i rozwoju, warsztatyMISJA ENTERPRISE HOUSE

Poprzez KONSULTING ZARZĄDZANIA I ROZWOJU osób i organizacji budujemy komunikację, zespoły, współpracę dla dobrych działań w biznesie i w domu.

FORMY PRACY Z KLIENTEM ENTERPRISE HOUSE

 • WARSZTATY ANALIZY I KONSULTINGU BIZNESU
 • WARSZTATY UCZENIA SIĘ PRZEZ DZIAŁANIE – ACTION LEARNING
 • WARSZTATY CASE STUDY
 • WARSZTATY COACHINGU ZESPOŁU
 • WARSZTATY COACHINGU INDYWIDUALNEGO
 • PORTAL ENTERPRISEHOUSE.PL, DOMPRZEDSIEBIORCZOSCI.PL (projekt w realizacji)

CECHY WYRÓŻNIAJĄCE ENTERPRISE HOUSE

 • Wspieramy umiejętności korzystania z posiadanego potencjału i zasobów
 • Wspieramy klienta w analizie i wypracowaniu własnych rozwiązań
 • Analizujemy przyczyny, rzeczywiste motywacje i przemianą postaw
 • Przyjmujemy realne założenia
 • Wspieramy dzielenie się wiedzą i doświadczeniem
 • Promujemy proste, sukcesywne działania i zdyscyplinowane działania rozłożone w czasie 

WARTOŚCI ENTERPRISE HOUSE

 • Szacunek
 • Uczciwość
 • Prostota działań

NORMY I ZACHOWANIA ENTERPRISE HOUSE

 • Zachowujemy uczciwość i poufność
 • Dążymy do porządku i prostoty
 • Budujemy stałe, autentyczne i bezpośrednie relacje

KORZYŚCI DLA KLIENTA ENTERPRISE HOUSE

 • Wzrost efektywności działań i zyskowności organizacji
 • Podniesienie jakości usług
 • Efektywne wykorzystywanie posiadanego potencjału i zasobów
 • Polepszenie komunikacji i współpracy w analizie i wypracowywaniu rozwiązań
 • Wzrost motywacji i proaktywnych postaw
 • Wzmocnienie umiejętności docierania do potrzeb pracownika i klienta
 • Skuteczniejsze planowanie celów i działań
 • Wzmocnienie umiejętności uczenia się z działań i wymiany doświadczeń
 • Wzrost samodyscypliny w działaniach

ZAPRASZAMY SERDECZNIE DO WSPÓŁPRACY, ZESPÓŁ ENTERPRISEHOUSE.PL