WSPIERAMY KOMUNIKACJĘ, ZESPOŁY I WSPÓŁPRACĘ
W ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIU, MARKETINGU I HANDLU

 • Metoda pracy: Warsztaty, konsultacje, doradztwo, coaching
 • Dla kogo: Kadra zarzązająca, kluczowi pracownicy
 • Czas i zakres: Dostosowany od indywidualnych potrzeb Klienta

ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ
Moduły:

 • Analiza misji i wizji pod kątem spójności działań i komunikacji w firmie oraz z rynkiem
 • Analiza swot / mocnych, słabych stron, szans i zagrożeń organizacji
 • Analiza potencjału rozwojowego, barier i ograniczeń firmy
 • Analiza prognoz finansowych
 • Analiza celów i działań w obszarze finansów, marketingu, procesów wewnętrznych, rozwoju
 • Analiza procesów w organizacji
 • Analiza struktury organizacyjnej, ról i obowiązków
 • Opracowanie biznes planu

ZARZĄDZANIE KOMUNIKACJĄ W ORGANIZACJI
Moduły:

 • Planowanie i logistyka komunikacji
 • Podniesienie osobistych umiejętności komunikacyjnych
 • Aspekty i obszary komunikacji

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM
Moduły:

 • Cele i zależnosci w zespole
 • Analiza podziału ról i podziału zadań
 • Rozwój zespołu
 • Kompetencje coachingowe zespołu
 • Zadania managera

STRATEGIA MARKETINGOWA
Moduły:

 • Analiza rynku na którym działa firma
 • Analiza obecnych, potencjalnych oraz docelowych klientów firmy
 • Analiza konkurencji analiza i strategii konkurowania
 • Analiza promocji i reklamy

ZARZĄDZANIE KOMUNIKACJĄ Z KLIENTEMI I Z RYNKIEM
Moduły:

 • Planowanie i logistyka komunikacji z klientemi i z rynkiem

PODNOSZENIE EFEKTYWNOŚCI WŁASNEJ POPRZEZ COACHING ZESPOŁOWY ACTION LEARNING
Moduły:

 • Dobry lider
 • Dobry zespół
 • Dobra sprzedaż
 • Dobre relacje z nastolatkiem

ZAPRASZAMY SERDECZNIE DO WSPÓŁPRACY Z NAMI, ZESPÓŁ ENTERPRISEHOUSE.PL