OFERTA WARSZTATÓW

zarządzanie kommunikacją, zarządzanie zespołem, zarządzanie współpracą, zarządzanie projektami, szkolenia, coaching, konsultacjeSTRATEGIA DLA ORGANIZACJI

 • DIAGNOZA ORGANIZACJI
  Wywiady z właścicielami i kadrą menadżerską
 • ANALIZA SŁABYCH I MOCNYCH STRON, SZANS I ZAGROŻEŃ
  Warsztaty z udziałem pracowników odpowiedzialnych za kluczowe procesy mające na celu ocenę potencjału organizacji
 • DOPRECYZOWANIE CELU, MISJI, WIZJI
  Określenie lub doprecyzownie celu, misji i wizji dla uspójnienia działań organizacji
 • OPRACOWANIE STRATEGII
  Wytyczenie konkretnych działań strategicznych i osadzenie ich w ramach czasowych i możliwościach finansowych organizacji
 • RAPORT I REKOMENDACJE
  Opracowanie dokumentu zawierającego wnioski i rekomendacje

STRATEGIE/WARSZTATY DLA DZIAŁÓW

ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA

 • Biznes Plany
 • Procesy, zakresy czynności, struktury organizacyjne i spójne nazewnictwo
 • Zarządzanie komunikacją (w zespole, w organizacji)
 • Zarządzanie czasem, prorytetyzacja i delegowanie zadań
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Zarządzanie jakością
 • Zarządzanie zmianą
 • Zarządzanie zespołem
 • Umiejętności coachingowe

MARKETING I SPRZEDAŻ

 • Strategia marketingowa
 • Potencjał produktów i usług
 • Tożsamość marki
 • Rynek – potencjał i bariery
 • Identyfikacja klienta i jego potrzeb
 • Analiza konkurencji, przewagi konkurencyjne, strategia konkurowania
 • Planowanie etapy i organizacja sprzedaży
 • Relacje i komunikacja z klientem
 • Obiekcje klienta i domykanie sprzedaży
 • Trudności i błędy w sprzedaży, relacje z klientem
 • Negocjacje

 HR

 • Polityka wynagrodzeń, oceny pracownicze i system motywacyjny
 • Proces rekrutacji

FINANSE I KONTROLING

 • Prognoza przychodów
 • Prognoza kosztów
 • Rachunek zysków i strat
 • Kontroling

 PRODUKCJA I LOGISTYKA

 • Planowanie i optymalizacja procesów produkcyjnych
 • Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna w procesie produkcji
 • Planowanie i zagwarantowanie dostaw
 • Kontroling procesów produkcyjnych
 • Wprowadzanie nowego produktu

ZAPRASZAMY SERDECZNIE DO WSPÓŁPRACY, ZESPÓŁ ENTERPRISEHOUSE.PL