NASZA MISJA
W ramach konsultingu zarządzania i rozwoju osób oraz organizacji podczas warsztatów / konsultacji / doradztwa / coachingu wspieramy komunikację, zespoły, współpracę dla dobrych działań w biznesie i w domu.

Specjalizujemy się w trzech obszarach:

 • W organizacji i zarządzaniu, tj. komunikacji, zespołach, współpracy wewnątrz firmy:
  a) W zarządzaniu organizacją
  b) W zarządzaniu komunikacją w organizacji
  c) W zarządzaniu zespołem
 • W marketingu i handlu, tj. komunikacji, zespołach, współpracy na zewnątrz firmy:
  a) W strategiach marketingowych
  b) W zarządzaniu komunikacją i relacjami z klientem
  c) W zarządzaniu komunikacją i relacjami z rynkiem
 • W promowaniu komunikacji, zespołu i współpracy w biznesie i domu poprzez:
  a) portal internetowy domprzdsiebioczosci.pl

Uważamy, że dobra komunikacja jest podstawą dobrego zespołu. Dobry zespół jest podstawą dobrej współpracy. Dobra komunikacja, dobry zespół i dobra współpraca są podstawą dobrych działań w życiu zawodowym i prywatnym, czyli w biznesie i w domu. Są one podstawą i warunkiem obopólnych korzyści i zysków.

DOŚWIADCZENIA I KORZYŚCI NASZEGO KLIENTA

 • Doświadczenie naszych Klientów:
  Nie mamy czasu na analizę własnych działań. Nie wiemy, ILE PŁACIMY za błędne decyzje i działania (straty finansowe, utracone możliwości, demotywacja zespołu, etc.).
 • Korzyści dla naszych Klientów:
  Rzetelna, kompleksowa analiza podejmowanego przez Was wysiłku i zaangażowania da Wam  spójne i dobre działania.

 NASZ SPOSÓB DZIAŁANIA

 • Efektywne wykorzystywanie posiadanego już przez naszego Klienta potencjału i zasobów
 • Rozwiązania wypracowane przez Klienta i jego Zespół
 • Proste, sukcesywne i konsekwentne działania rozłożone w czasie 
 • Stałe udoskonalanie i dodawanie kolejnych ulepszeń (pracę w sposób iteracyjny i przyrostowy)
 • Czerpanie dobrych praktyk ze sprawdzonych metodyk zarządzania projektami AGILE, PMI, PRINCE, COACHINGU

NASZE WARTOŚCI, NORMY I ZACHOWANIA

 • Zawsze szacunek i uczciwość
 • Porządek, prostota działań
 • Stałe, autentyczne i bezpośrednie relacje z Klientem

ZAPRASZAMY SERDECZNIE DO WSPÓŁPRACY Z NAMI, ZESPÓŁ ENTERPRISEHOUSE.PL