• WARSZTATY ANALIZY I KONSULTINGU BIZNESU
  Kadra zarządzająca i kluczowi pracownicy podczas analizy i konsultacji wypracowują konkretne usprawnienia w organizacji, dziale, zespole na bazie analizy i wymiany doświadczeń i wiedzy.
 • WARSZTATY COACHNGU ZESPOŁOWEGO – ACTION LEARNING
  Kadra zarządzająca i kluczowi pracownicy podczas coachingu prowadzonego przy współudziale pozostałych uczestników wypracowują konkretne usprawnienia w pracy własnej na bazie analizy i wymiany doświadczeń i wiedzy.
 • WARSZTATY COACHINGU INDYWIDUALNEGO
  Kadra zarządzająca i kluczowi pracownicy podczas coachingu indywidualnego wypracowują usprawnienia pracy własnej lub zespołu na bazie analizy i wymiany doświadczeń i wiedzy.
 • WARSZTATY CASE STUDY
  Uczestnicy podczas warsztatu Case Study rozwijają konkretne kompetencje biznesowe na bazie konkretnego studium przypadku, wymiany doświadczeń i wiedzy.
 • PORTAL DOMPRZEDSIEBIORCZOSCI.PL
  Artykuły i narzędzia wspierające budowanie komunikacji, zespołu, współpracy dla dobrych działań w biznesie i w domu.

ZAPRASZAMY SERDECZNIE DO WSPÓŁPRACY Z NAMI, ZESPÓŁ ENTERPRISEHOUSE.PL