O FIRMIE

O Enterpise House, formy warsztatów, oferta warsztatów, ludzie w Enteprise House, zasady współpracy, kontakt