ZASADY WSPÓŁPRACY

ETAPY WSPÓŁPRACY KONSULTINGOWEJ Z KLIENTEM

 • Ustalenie warunków współpracy
 • Identyfikacja i analiza potrzeb oraz celu Klienta
 • Oszacowanie czasochłonności i ustalenie harmonogramów
 • Podpisanie umowy
 • Realizacja działań
 • Monitorowanie i dalsze usprawnianie (fakultatywnie)
 • Wdrażanie przez pracowników wypracowanych usprawnień
 • Monitorowanie efektów, ciągłe wypracowywanie nowych usprawnień

METODOLOGIA I NARZĘDZIA

 • PMI
 • Prince 2
 • Coaching
 • Action learning
 • Gry szkoleniowe
 • Case Study
 • Praca grupowa
 • Ustrukturyzywane wywiady

MIEJSCE KONSULTINGU

 • Siedziba klienta
 • Sala szkoleniowa w miejscowości Klienta

CZAS KONSULTINGU

 • Proponowane godziny: 9.00 – 15.00
 • 1 godzina konsultingowa / szkoleniowa = 45 minut

CENA KONSULTINGU

 • Zapraszamy Państwa do indywidualnej wyceny konsultingu i szkoleń.

CENA OBEJMUJE

 • Wynagrodzenie dla konsultantów
 • Materiały szkoleniowe
 • Wynajem Sali – za dodatkową opłatą
 • Catering – za dodatkową opłatą

ZAPRASZAMY SERDECZNIE DO WSPÓŁPRACY, ZESPÓŁ ENTERPRISEHOUSE.PL